ตลท. ยันตรวจสอบหุ้น SABUY ไม่พบ Naked Short ตามที่เป็นข่าว

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ชี้แจงข่าววันนี้ (14 ธ.ค.) ที่ระบุว่า "บจ.รายหนึ่งพบหลักฐานการทำ Naked Short Selling หลังปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น พบหุ้นของผู้ถือหุ้นรายหนึ่งหายไปรวม 20 ล้านหุ้น โดยไม่ได้ให้ยืมหุ้น"

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอแจ้งผลการตรวจสอบ ดังนี้

1.จากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่พบว่าเป็นธุรกรรม Naked Short Selling เนื่องจากผู้ขายมีหุ้นในครอบครองก่อนขายในจำนวนที่มากกว่าจำนวนที่ขาย โดยได้รับโอนมาก่อนส่งคำสั่งขาย ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับหลักฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว

2.เมื่อวันที่ 1 พ.ย. 2566 บจ.รายดังกล่าวได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง “แจ้งการมีผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่” โดยมีการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นที่สอดคล้องกับธุรกรรมตามข้อ 1
 

,

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำมาตรฐานการกำกับดูแลการดำเนินงานของผู้ที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน เพื่อป้องกันมิให้มีการกระทำที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ หากพบการกระทำผิด หรือเข้าข่ายฝ่าฝืนซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับจะมีบทลงโทษทางวินัยต่อไป

หากผู้ลงทุนมีข้อสงสัยหรือพบการกระทำผิดเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ สามารถแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ SET Contact Center 0 2009 9999 หรือ [email protected]

ก่อนหน้านี้มีการรายงานข่าว ผู้บริหาร บมจ. สบาย เทคโนโลยี หรือ SABUY  พบธุรกรรมอาจเข้าข่าย Naked Short Sell หลังตรวจสมุดทะเบียน พบหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งหายไป โดยไม่ได้ให้ยืมหุ้นรวม 20 ล้านหุ้น ทั้งที่ฝากหุ้นไว้ที่คัสโตเดียน และได้ส่งหลักฐานให้ตลาดหลักทรัพย์นตรวจสอบ

ตลท.ได้เปิดเผยหนังสือของ SABUY ของวันที่ 1 พ.ย.2566 ที่ระบุว่า บริษัทได้รับรายงานจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯเกี่ยวกับการทำธุรกรรมซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ โดยนายอานนท์ชัย วีระประวัติ ได้มีการโอนขายหุ้นจำนวน 20.585 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงภายหลังการหักหุ้นซื้อคืนแล้ว ให้กับ GEM Global Yield LLC SCS (GEM) ซึ่งเป็นกองทุนจากประเทศสหรัฐอเมริกา
 

,

ทั้งนี้ นายอานนท์ชัย คงเหลือถือหุ้น SABUY 227,815,000 หุ้น คิดเป็น 12.30%  GEM เป็นกองทุนที่ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2534 มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นิวยอร์คสหรัฐอเมริกา ด้วยมูลค่าขนาดการลงทุน 3,400 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 122,400 ล้านบาท โดย GEM ได้บริหารการลงทุนด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ที่หลากหลาย และที่ผ่านมาได้เข้าลงทุน ใน 570 บริษัท ที่ตั้งอยู่ใน 70 ประเทศ ใน 5 ทวีป โดยเน้นให้ความสำคัญกับตลาดเกิดใหม่ นอกเหนือจากการลงทุนในบริษัทที่น่าสนใจในสหรัฐอเมริกา ยุโรป และตะวันออกกลาง

สำหรับเอเชีย GEM ยังได้เข้ามาลงทุนในบริษัทในประเทศต่าง ๆ อาทิ จีนสิงคโปร์ อินเดีย และเกาหลีใต้ ในบริษัทที่มีธุรกิจที่น่าสนใจและมีศักยภาพสูง เช่น Changing World Technologies Inc. (ดำเนินการเปลี่ยนของเหลือทิ้งจากอาหารให้เป็นน้ามันดีเซลที่น กลับมาหมุนเวียนใช้ได้ -Renewable Diesel Oil) Neos Ocular (เทคโนโลยีด้านเลเซอร์เพื่อการแก้ไขสายตายาวจากความสูงวัย); Ansen Electronic (บริษัทผู้ผลิตอิเล็คทรอนิคส์ในฮ่องกง ที่ทำทั้ง ODM พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อลูกค้า และ OEM รับจ้างผลิตผลิตภัณฑ์ตามค สั่งการผลิตผลิตภัณฑ์ของลูกค้า); Willard Marine Inc (ผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในกองทัพเรือ หน่วยนาวิกโยธิน และหน่วยลาดตระเวนชายฝั่งของสหรัฐ) รวมไปถึง Energy Exploration Technologies Inc. (เทคโนโลยีด้านแบตตารีและลิเธียม)
 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *